We beschikken over een sterke expertise in het tot stand brengen van alle technische installaties voor gebouwen, pompstations, waterzuivering, drinkwaterproductie en infrastructuur. Hierbij staan we in voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud.

Op Oosterweel Linkeroever zijn wij in volle uitvoering met de bouw van alle technische installaties voor de infrastructuur. Wij bouwden het state of the art waterzuiveringsstation dat het vervuilde grondwater behandelt voor het geloosd wordt. Ook staan we in voor de exploitatie en het onderhoud.

Voor de nieuwe Scheldetunnel en de rest van de Oosterweelverbinding zitten we in de ontwerpfase. De komende 8 jaar zijn we betrokken bij de bouw van de complexe installaties die in de tunnels voorzien zijn.

Verder werd gestart met het ontwerp van de installaties voor de heraanleg van de R4. Dit project strekt zich uit tot 2028.

Daarnaast integreren we momenteel op heel wat projecten de gebouwtechnieken. Het betreft onder meer Design & Build maar ook coördinatie en uitvoering.

Stadsbader Technieken wordt ondersteund door zijn technische divisie Deckx Elektro Mechanica, met uitvalsbasis in Dessel en Harelbeke.

Bekijk onze inspiratieprojecten

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken?
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

Maak een afspraak

Kwalitatief proces

De afdeling elektromechanica kan bogen op ruim 30 jaar ervaring. Continue innovatie, geavanceerde technologieën en een performante organisatie staan garant voor een uitmuntende kwaliteit in elke fase van het project.

Snel & efficiënt

Met ons bewezen trackrecord van projecten in gans België beschikken we over een rijkdom aan vaardigheden en ervaring om grootschalige realisaties tijdig en binnen het budget op te leveren.

Alle kennis onder één dak

Dat is waar ons vakkundig team met eigen engineering, productieatelier voor bordenbouw en piping, onderhoudsdienst en montageploegen voor staat. Voor de klant betekent dit een snelle en kwaliteitsvolle uitvoering op maat.

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken? 
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

Maak een afspraak

Alle kennis onder één dak voor het welslagen van elk project.
Alle kennis onder één dak voor het welslagen van elk project.