Oosterweel Verkeerstechnische Tunnel Installaties

Schelde tunnel

Stadsbader Technieken werkt mee aan zowel het ontwerp als de uitvoering en het onderhoud van alle technische installaties van de zes verkeerstunnels van de Oosterweelverbinding.

Het gaat om de VTTI installatie voor de Scheldetunnel, de twee Kanaaltunnels, de Onderkruising Albertkanaal, de Luchtbaltunnel en de Schijnpoorttunnel.

Kanaaltunnel

VTTI (Verkeers- en Tunnel Technische Installaties) omvat de technieken voor energieverdeling, verlichting, ventilatie, verkeerssignalisatie, communicatie, video bewaking, pompinstallaties, brandbeveiliging, rookextractie, brandleidingen, mistsystemen…

Al deze technieken worden centraal aangestuurd vanuit diverse dienstgebouwen, technische gebouwen gespreid over het volledig projectgebied.

Overzicht